16/08/2022 23:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

“Tình đâu phải là tất cả: không cơm ăn, nước uống”
“Love is not all: it is not meat nor drink”

Tác giả: Edna St. Vincent Millay

Nước: Mỹ
Đăng bởi ngo_ai_nee vào 08/07/2007 14:24

 

Nguyên tác

Love is not all: it is not meat nor drink
Nor slumber nor a roof against the rain;
Nor yet a floating spar to men that sink
And rise and sink and rise and sink again;

Love can not fill the thickened lung with breath,
Nor clean the blood, nor set the fractured bone;
Yet many a man is making friends with death
Even as I speak, for lack of love alone.

It well may be that in a difficult hour,
Pinned down by pain and moaning for release,
Or nagged by want past resolution’s power,
I might be driven to sell your love for peace,

Or trade the memory of this night for food.
It well may be. I do not think I would.

Bản dịch của Nguyễn Hoàng Ái

Tình đâu phải là tất cả: không cơm ăn, nước uống
Chẳng giấc ngủ ngon, không mái nhà che nắng che mưa
Cũng không phải chiếc bè thả xuống, một khi mà
Kẻ chết đuối đang dần dần chìm xuống.

Tình không thể làm đầy trong lồng ngực
Không khí cho ta, khi khó thở, nhọc nhằn
Tình không lọc máu, không gắn kết xương
Nhưng nếu thiếu tình, người ta sẽ chết.

Em cứ ngỡ rằng trong giờ khắc khó nhọc
Khi đớn đau, khi buồn bã vô cùng
Để đổi lấy hòa bình cho thân xác
Hay sự lặng yên em đem bán tình anh

Hoặc kỷ niệm những đêm, đổi lấy đồ ăn.
Cũng có thể. Nhưng mà em chẳng cần.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Edna St. Vincent Millay » “Tình đâu phải là tất cả: không cơm ăn, nước uống”