07/03/2021 00:08Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cửu nguyệt Băng Hồ tướng công tịch thượng
九月冰壺相公席上

Tác giả: Nguyễn Phi Khanh - 阮飛卿

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 22/04/2006 16:52

 

Nguyên tác

蓬鬢瀟瀟黑帽沙,
隨風曉入相公家。
人生百歲重陽幾,
秋色三分九月多。
就解愁中應有酒,
得行樂地可無花。
茫然一醉酬佳節,
長笑西窗發浩歌。

Phiên âm

Bồng mấn tiêu tiêu hắc mạo[1] sa,
Tùy phong hiểu[2] nhập tướng công gia.
Nhân sinh bách tuế trùng dương kỷ,
Thu sắc tam phân cửu nhật đa.
Tựu giải sầu trung ưng hữu tửu,
Đắc hành lạc địa[3] khả vô hoa.
Mang nhiên nhất tuý thù giai tiết,
Trường tiếu tây song phát hạo ca.

Dịch nghĩa

Tóc rối bơ phờ trong chiếc mũ sa đen,
Sáng ngày theo gió vào nhà Tướng công.
Đời người trăm năm, được mấy tết Trùng dương?
Mầu sắc ba tháng thu, tháng chín là đậm nhất.
Trong lúc giải sầu, cần phải có rượu,
Được nơi vui vẻ, lẽ nào không có hoa?
Mơ màng say tỉnh, tạ lòng giai tiết,
Cười giòn trước gió tây, cất tiếng hát vang.

Bản dịch của Hoàng Khôi

Tóc rối khăn đen mới bước ra
Chiều hôm theo gió tới vương gia
Trùng dương một kiếp không nhiều mấy
Cửu nhật riêng thu đã được ba
Muốn giải sầu nay đành có rượu
Cần thêm vui mới há không hoa
Say sưa cạn chén mừng ngày tết
Cười nói bên hiên cất giọng ca
Băng Hồ tướng công: tức quan tư đồ Trần Nguyên Đán, cha vợ Nguyễn Phi Khanh.

Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978
[1] Có bản chép là chữ "tiếu" 帩.
[2] Có bản chép là chữ "vãn" 晚.
[3] Có bản chép là chữ "xứ" 處.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Phi Khanh » Cửu nguyệt Băng Hồ tướng công tịch thượng