06/08/2021 11:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài 136

Tác giả: Nguyễn Bỉnh Khiêm - 阮秉謙

Thể thơ: Đường luật biến thể; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/04/2020 12:27

 

Người ta bằng mặt chẳng bằng lòng,
Đo đắn cho hay sự sá phòng.
Lưỡi thế gẫm xem mềm tựa lạt,
Miệng người toán lại sắc như chông.
Ăn cùng, thốt khác nhiều điều dữ,
Nói thực, làm hư những chước vòng.
Kham hạ thánh nhân còn dõi để,
“Xảo ngôn[1]” hai chữ chép dòng dòng.
Theo Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635).

Nguồn: Bùi Văn Nguyên, Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm (tập 1), NXB Giáo dục, 1989
[1] Nói khéo, rút ý từ câu “Xảo ngôn lĩnh sắc tiển hĩ nhân” (Những kẻ nói khéo và chuộng sắc thường ít có đức nhân) trong Luận ngữ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Bỉnh Khiêm » Bài 136