06/07/2022 07:38Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề Dục Thuý sơn kỳ 1
題浴翠山其一

Tác giả: Nguyễn Thượng Hiền - 阮尚賢

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi Vanachi vào 14/11/2007 15:38

 

Phiên âm

Nhất loan xuân thuỷ, nhất lương đài
Kim cổ tao nhân tự khứ lai
Bạch thạch bán duyên, danh cú lão
Hoàng hoa nhất hướng, Hộ thành khai
Điểu tri sự khứ ninh đề thụ
Sơn khiếp trần xâm cố yểm đài
Ngự liễn thiên chương, dư vận sự
Kim chi hoang kính, tích Bồng Lai

Bản dịch của Nhân Phủ

Một làn nước biếc, một lương đài,
Mặc khách đi về, trước tới nay.
Đá trắng có duyên, mòn chữ khắc,
Cúc vàng cùng loạt nở hoa đầy.
Việc hư, chim biết: cây cao hót,
Bụi bám, non ghê: rêu phủ dầy.
Bút ngự, xe loan, trơ lại đó,
Nay là rừng rậm, trước Bồng Lai...

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Thượng Hiền » Đề Dục Thuý sơn kỳ 1