06/07/2020 13:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đêm khuya ơi hỡi đêm khuya (II)

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 09/04/2015 14:17

 

Đêm khuya ơi hỡi đêm khuya,
Phân lời với thiếp nước mắt ròng ròng.
Khảo dị:
Đêm khuya ơi hỡi đêm khuya,
Hai hàng châu luỵ phân chia ròng ròng.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đêm khuya ơi hỡi đêm khuya (II)