08/07/2020 04:44Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lấy chồng cờ bạc là tiên

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 14/06/2019 11:22

 

Lấy chồng cờ bạc là tiên,
Lấy chồng chè rượu là duyên nợ nần.
Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân Thu, 1975 (tái bản của NXB Sống mới, 1969)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Lấy chồng cờ bạc là tiên