09/08/2022 12:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

“Yêu anh ít hơn cuộc đời, một chút”
“Loving you less than life, a little less”

Tác giả: Edna St. Vincent Millay

Nước: Mỹ
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 30/09/2021 09:07

 

Nguyên tác

Loving you less than life, a little less
Than bitter-sweet upon a broken wall
Or bush-wood smoke in autumn, I confess
I cannot swear I love you not at all.
For there is that about you in this light--
A yellow darkness, sinister of rain--
Which sturdily recalls my stubborn sight
To dwell on you, and dwell on you again.
And I am made aware of many a week
I shall consume, remembering in what way
Your brown hair grows about your brow and cheek,
And what divine absurdities you say:
Till all the world, and I, and surely you,
Will know I love you, whether or not I do.

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Yêu anh ít hơn cuộc đời, một chút
Đắng và ngọt hơn tường đổ hoang tàn
Y rằng, như khói bụi mùa thu tan
Không khẳng quyết chẳng yêu anh gì cả.
Có điều về anh trong vùng sáng toả--
Một bóng võ vàng, mưa tệ gì đâu--
Chắc là nhớ lại cảnh em cứng đầu
Để trụ trên anh, và vòi thêm nữa.
Rồi cảm nhận nhiều điều trong tuần nữa
Em tiêu hoang, ghi nhớ theo cách nào
Chân mày và má anh mọc tóc nâu,
Điều phi lý thánh thần nào anh nói:
Em, và chắc anh, cùng toàn thế giới,
Biết em yêu anh, dẫu có hay không.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Edna St. Vincent Millay » “Yêu anh ít hơn cuộc đời, một chút”