20/01/2022 20:41Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tử phác

Tác giả: Lê Đạt - Đào Công Đạt

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 06/06/2008 16:29

 

Quay quay thương nhớ quyến vào tơ

Người đáy mộ tâm còn luyến láy
Đèn vàng nhấp nháy ngã tơ quay

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Đạt » Tử phác