07/12/2022 04:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nam phong vịnh
南風詠

Tác giả: Nguyễn Hành - 阮衡

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 27/03/2022 14:39

 

Nguyên tác

憶昔南窗偃卧時,
此身未省右流離。
而今遍歷流離苦,
惟有南風是故知。

Phiên âm

Ức tích nam song yển ngoạ thì,
Thử thân vị tỉnh hữu lưu ly.
Nhi kim biến lịch lưu ly khổ,
Duy hữu nam phong thị cố tri.

Dịch nghĩa

Nhớ xưa nằm khểnh dưới cửa sổ phía nam,
Thân này chưa biết đến có cảnh khổ ly tán lưu lạc.
Đến nay đã nếm trải đủ cảnh khổ lưu ly,
Duy chỉ còn ngọn gió nam là bạn cố tri.

Bản dịch của Phạm Thuý Lan

Xưa bên cửa sổ ngắm trời nam,
Có biết gì đâu cảnh xẻ đàn.
Nay đã trải niềm đau cách biệt,
Chỉ còn bạn gió vẫn mơn man!
Nguồn: Phạm Thị Thuý Lan, Thăng Long hoài cổ, NXB Hội Nhà văn, 2021

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Hành » Nam phong vịnh