08/12/2021 23:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề Sái Châu Hồ Tiên quán
題蔡州壺仙觀

Tác giả: Tổ Vô Trạch - 祖無擇

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi tôn tiền tử vào 13/12/2020 16:18

 

Nguyên tác

鸎老花殘過禁烟,
杖藜閒步到壺仙。
仙家本是無塵地,
別有風光一洞天。

Phiên âm

Oanh lão hoa tàn quá cấm yên[1],
Trượng lê nhàn bộ đáo Hồ Tiên.
Tiên gia bổn thị vô trần địa,
Biệt hữu phong quang nhất động thiên.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Qua Hàn thực oanh già hoa nát,
Chống gậy lê đến quán Hồ Tiên.
Ở đây không bụi chẳng phiền,
Non tiên dành một cõi riêng trên đời.
Nguyên chú: “Long Học tứ nguyệt bát nhật du, Sái nhân mỗi tuế vu thị nhật lai tập thử hoan thưởng du ca. Kỳ quán tại thành bắc thập lý hứa, hữu tiên du sổ thập chu, diệc danh Đại Mộc quán.” 龍學四月八日遊,蔡人每歲于是日來集此歡賞遊歌。其觀在城北十里許,有仙榆數十株,亦名大木觀。 (Từ Long Học [văn tập của Tổ Vô Trạch gồm 16 quyển], mồng 8 tháng tư đi chơi, người Sái Châu mỗi năm ngày nầy đến đây tụ tập vui chơi ca hát. Quán ở phía bắc thành khoảng 10 dặm, có vài chục cây tiên du, nên cũng có tên là Đại Mộc quán.)

Tự chú: “Phí Trường Phòng huyền hồ chi địa” 費長房縣壺之地 (Nơi Phí Trường Phòng hành y bán thuốc). Phí Trường Phòng người Nhữ Nam, tỉnh Hà Nam, từng làm Thị duyện (phụ giúp trưởng quan), tương truyền theo Hồ công vào núi học phép tu tiên, không thành công, trở về làm thuốc giúp đời.

Sái Châu tức Nhữ Nam 汝南 (hoặc Trăn Châu 溱州, Dự Châu 豫州), thuộc Hà Nam, nay là huyện Nhữ Nam 汝南, tỉnh Hà Nam.

[1] Chỉ tiết hàn thực mồng 3 tháng 3 âm lịch, người dân kiêng dùng lửa.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tổ Vô Trạch » Đề Sái Châu Hồ Tiên quán