18/05/2021 14:33Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chí Giao Châu
至膠州

Tác giả: Đới Lương - 戴良

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nguyên
Đăng bởi tôn tiền tử vào 16/01/2018 22:42

 

Nguyên tác

自入東膠路,
鄉邦此地賒。
人悲西候日,
帆亂北溟霞。
民俗農為業,
州城土作家。
驛樓何處是,
庭樹暮棲鴉。

Phiên âm

Tự nhập đông Giao lộ,
Hương bang thử địa xa.
Nhân bi tây hậu[1] nhật,
Phàm loạn bắc minh hà.
Dân tục nông vi nghiệp,
Châu thành thổ tác gia.
Dịch lâu hà xứ thị,
Đình thụ mộ thê nha.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Nhập vào đông lộ Giao Châu,
Đất nầy, quê cũ xa xôi.
Người buồn ngày thu lạnh khổ,
Thuyền lạc ráng bắc hải rồi.
Dân chúng là những nông gia,
Châu thành đất nện làm nhà.
Lầu trạm ở xứ nào vậy,
Cây đình quạ kêu bóng tà.
[1] Thời tiết mùa thu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đới Lương » Chí Giao Châu