05/12/2020 05:45Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trịnh Châu ngoạ bệnh đắc đồng bộ sao lục Vưu Đồng đề tụng Lã Tiên từ thi thiên nhân vong bỉ lậu lâm hành bộ vận phụng đại đề duyên chi tác kỳ 1
鄭州臥病得同部抄錄尤侗題頌呂僊祠詩篇因忘鄙陋臨行步韻奉代題緣之作其一

Tác giả: Trịnh Hoài Đức - 鄭懷德

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 29/11/2018 20:39

 

Nguyên tác

長安一自掛冠行,
玩弄乾坤到鄭城。
鶴刷羽衣塵夢遠,
龍含呪水劍星橫。
碑留僊境標靈蹟,
軒聳秋雲靄道聲。
越客未能瞻法相,
怱怱輿病過南京。

Phiên âm

Trường An nhất tự quải quan hành,
Ngoạn lộng càn khôn đáo Trịnh thành.
Hạc loát vũ y trần mộng viễn,
Long hàm chú thuỷ kiếm tinh hoành.
Bi lưu tiên cảnh tiêu linh tích[1],
Hiên tủng Thu Vân[2] ái đạo thanh.
Việt khách vị năng chiêm pháp tướng,
Thông thông dư bệnh quá Nam Kinh[3].

Dịch nghĩa

Từ khi treo mũ ở Trường An ra đi,
Giỡn đùa với trời đất đến Trịnh thành.
Hạc chải áo lông vũ mộng trần đã xa,
Rồng ngậm nước bùa phép, kiếm sáng như sao đeo ngang lưng.
Bia lưu tiên cảnh nêu linh tích,
Hiên chọc mây thu, hơi bao trùm quanh tiếng học đạo.
Khách nước Việt chưa thể chiêm ngưỡng pháp tướng.
Ôm bệnh nằm trong xe vội vã đến Nam Kinh.

Bản dịch của Hoài Anh

Tư khi treo mũ Trường An,
Giỡn đùa trời đất bước sang Trịnh thành.
Áo lông hạc, mộng trần thanh,
Rồng ngậm nước phép, kiếm linh ngang sườn.
Bia lưu tiên tích chưa mòn,
Hiên cao vút đường mây vờn thảnh thơi.
Chưa được xem pháp tướng người,
Vội vàng xe ruổi trông vời Nam Kinh.
Nguồn: Hoài Anh, Gia Định tam gia, NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2006
[1] Nguyên chú: Trong đền có bia đá tiên cảnh linh tích.
[2] Nguyên chú: Tên hiên.
[3] Nguyên chú: Phủ Khai Phong là Nam Kinh đời Tống.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trịnh Hoài Đức » Trịnh Châu ngoạ bệnh đắc đồng bộ sao lục Vưu Đồng đề tụng Lã Tiên từ thi thiên nhân vong bỉ lậu lâm hành bộ vận phụng đại đề duyên chi tác kỳ 1