30/03/2023 22:10Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tuổi

Tác giả: Lâm Thị Mỹ Dạ

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/02/2016 07:14

 

Một tuổi vụt qua mất rồi
Không ai trốn được thời gian
Thôi cứ vô tư như gió
Cầm tuổi mình tung tẩy reo vang

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lâm Thị Mỹ Dạ » Tuổi