24/01/2022 07:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Kim tiết tuyền
金屑泉

Tác giả: Bùi Địch - 裴迪

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 13/02/2021 07:09

 

Nguyên tác

縈渟澹不流,
金碧如可拾。
迎晨含素華,
獨往事朝汲。

Phiên âm

Oanh đình đạm bất lưu,
Kim bích như khả thập.
Nghinh thần hàm tố hoa,
Độc vãng sự triêu cấp.

Dịch nghĩa

Nước trôi vòng như không chảy đi,
Ánh sáng vàng ngọc như có thể thò tay nhặt lên được.
Buổi sáng khi đón tiếp, ngậm thứ nước tốt lành này,
Nhớ khi sáng sáng ra suối múc nước.

Bản dịch của Phạm Doanh

Nước xoáy cạn không trôi,
Vàng loé như lượm được.
Tinh sương, hoa còn ngậm,
Chỉ có việc sáng múc.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bùi Địch » Kim tiết tuyền