14/08/2022 10:37Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoa để
花底

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/04/2015 15:36

 

Nguyên tác

紫萼扶千蕊,
黃鬚照萬花。
忽疑行暮雨,
何事入朝霞。
恐是潘安縣,
堪留衛玠車。
深知好顏色,
莫作委泥沙。

Phiên âm

Tử ngạc phù thiên nhị,
Hoàng tu chiếu vạn hoa.
Hốt nghi hành mộ vũ,
Hà sự nhập triêu hà.
Khủng thị Phan An[1] huyện,
Kham lưu Vệ Giới[2] xa.
Thâm tri hảo nhan sắc,
Mạc tác uỷ nê sa.

Dịch nghĩa

Ngàn nhị được đài tía đỡ,
Vạn hoa rực râu vàng,
Bỗng ngờ có mưa chiều tới,
Việc chi mà ẩn trong mây sớm.
Sợ rằng nơi huyện Phan An,
Xe của Vệ Giới khó mà nán lại được.
Thế mới rõ cái nhan sắc đẹp,
Xin chớ để nó rớt xuống bùn.

Bản dịch của Phạm Doanh

Ngàn nhị cuống tía nâng,
Vạn hoa râu vàng chói.
Chợt ngờ mưa chiều về,
Sao lại ráng sớm tới.
Ngại rằng huyện Phan An.
Khó giữ xe Vệ Giới.
Mới biết nhan sắc tươi,
Chớ để dính bùn thối.
(Năm 763)

[1] Tức Phan Nhạc 潘岳, tự An Nhân 安仁, người thời Tây Tấn, nỗi tiếng điển trai.
[2] Tự Thúc Ngọc 叔宝, người thời Tây Tấn, có thể chất đẹp đẽ, văn từ cũng bóng bảy, am hiểu Lão Trang, sống cùng thời với Phan Nhạc, và ganh đua mọi mặt.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Hoa để