02/12/2020 20:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mạn hứng kỳ 9
漫興其九

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 27/10/2005 02:06

 

Nguyên tác

隔戶楊柳弱裊裊,
恰似十五女兒腰。
誰謂朝來不作意?
狂風挽斷最長條。

Phiên âm

Cách hộ dương liễu nhược diểu diểu,
Cáp tự thập ngũ nữ nhi yêu.
Thuỳ vị triêu lai bất tác ý ?
Cuồng phong vãn đoạn tối trường điều.

Dịch nghĩa

Cách nhà bên, cây dương liễu mềm phấp phới,
Như eo của cô gái mười lăm tuổi.
Ai biết được sao lúc sáng do vô ý,
Một trận cuồng phong đã thổi đứt cành dài nhất.

Bản dịch của Nam Long

Nhà bên dương liễu mềm yểu điệu,
Như eo thiếu nữ tuổi cập kê.
Ai bảo sớm ra không cố ý?
Cuồng phong dứt mấy sợi lê thê.
(Năm 761)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Mạn hứng kỳ 9