28/01/2022 22:44Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngày nay Nguyệt Lão vấn vương

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 12/03/2015 14:50

 

Ngày nay Nguyệt Lão vấn vương,
Trăm năm quyết giữ tao khương[1] một đời.
Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004
[1] Đọc chệch từ “tao khang”.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Ngày nay Nguyệt Lão vấn vương