29/06/2022 03:20Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mùa thu

Tác giả: Tạ Nghi Lễ

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 26/11/2009 00:47

 

Ngại ngùng bước nhỏ em qua
Mùa thu chợt đọng trên tà áo bay
Dáng gầy như hạt sương mai
Gửi em trăm sợi khói bay giữa trời
1973
Nguồn: Khoảng trời trong sáng, NXB Trẻ, 1995.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tạ Nghi Lễ » Mùa thu