10/07/2020 21:10Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mồng một tết cha, mồng ba tết thầy

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (ngoài thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 09/03/2015 14:06

 

Mồng một tết cha, mồng ba tết thầy
Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Mồng một tết cha, mồng ba tết thầy