06/12/2022 02:03Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giảm tự mộc lan hoa - Quảng Xương lộ thượng
減字木蘭花-廣昌路上

Tác giả: Mao Trạch Đông - 毛澤東

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 21/09/2008 20:54

 

Nguyên tác

漫天皆白,
雪里行軍情更迫。
頭上高山,
風捲紅旗過大關。

此行何處?
贛江風雪迷漫處。
命令昨頒,
十萬工農下吉安。

Phiên âm

Mạn thiên giai bạch,
Tuyết lý hành quân tình cánh bách.
Đầu thượng cao sơn,
Phong quyển hồng kỳ quá đại quan.

Thử hành hà xứ?
Cám Giang phong tuyết mê mạn xứ.
Mệnh lệnh tạc ban,
Thập vạn công nông hạ Cát An.

Bản dịch của Tôn Quang Phiệt

Đầy trời trắng xoá một màu
Hành quân trong tuyết phải mau chớ chầy
Núi cao trông ngất tầng mây
Vượt qua ải lớn gió bay cờ hồng

Tới đâu ai có biết không?
Mênh mang gió tuyết phủ vùng Cảm Giang
Hôm qua quân lệnh vừa ban
Công, nông mười vạn, Cát An nhằm về

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Mao Trạch Đông » Giảm tự mộc lan hoa - Quảng Xương lộ thượng