06/12/2022 04:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Rưng rưng tiếng đàn tôi
While my guitar gently weeps

Tác giả: The Beatles

Nước: Anh
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 22/01/2021 18:35

 

Nguyên tác

I look at you all
See the love there that’s sleeping
While my guitar gently weeps
I look at the floor
And I see it needs sweeping
Still my guitar gently weeps

I don’t know why nobody told you
How to unfold your love
I don’t know how someone controlled you
They bought and so-old you

I look at the world
And I notice it’s turning
While my guitar gently weeps
(With) every mistake
We must surely be learning
Still my guitar gently weeps

I don’t know how you were diverted
You were perverted too
I don’t know how you were inverted
No-one alerted you

I look at you all
See the love there that’s sleeping
While my guitar gently weeps
Look at you all
Still my guitar gently weeps

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Tôi nhìn quanh thấy mọi người
Đang say giấc điệp bên đời yêu thương
Khi đàn tôi khóc rưng rưng
Mắt tôi nhìn xuống khắp chung quanh sàn
Thấy cần phải được sửa sang
Tay tôi vẫn khảy tiếng đàn rưng rưng

Sao không ai nói với em
Thế nào để mở trái tim yêu này
Hồn em ai chiếm được đây
Ai người mua bởi em nay đã già

Nhìn về thế giới bao la
Và tôi vẫn biết nó là đang quay
Đàn tôi thả tiếng u hoài
Hiểu ra mọi thứ tôi sai trong đời
Làm người thì phải học thôi
Đàn tôi thổn thức từng lời khóc than.

Sao em nay bỗng khác thường
Biết em đã quá sai đường con tim
Làm sao đảo ngược thế em
Không ai nhắc nhở cho em bây giờ

Tôi nhìn quanh thấy mọi người
Đang say giấc điệp bên đời yêu thương
Khi đàn tôi khóc rưng rưng
Mắt tôi nhìn xuống khắp chung quanh sàn
Thấy cần phải được sửa sang
Tay tôi vẫn khảy tiếng đàn rưng rưng...
Bài này được sáng tác bởi George Harrison.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » The Beatles » Rưng rưng tiếng đàn tôi