15/04/2024 15:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đời người

Tác giả: Trần Tuấn Khải

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Biển nhớ vào 19/08/2008 00:54

 

Trước cửa song hồ bóng thỏ qua
Công danh sự nghiệp dễ ai mà!
Hẹn về địa phủ trăm năm ngắn,
Đường tới thiên đình mấy dặm xa!
Non nước chắc gì con trẻ nữa,
Râu ria phun mãi cái già ra.
Thôi thôi nghĩ lắm càng thêm bận,
Nằm khểnh hiên tây đánh chén khà.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Tuấn Khải » Đời người