30/07/2021 00:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lời thu

Tác giả: Nguyễn Tấn On

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 11/01/2018 08:24

 

Làm sao hứng hết tài hoa
Tiếng chim Hoàng Yến dưới tà nắng mai
Mùa thu đâu hẳn tàn phai
Lá rơi đâu phải hình hài mùa thu
Gió bay hay đám sương mù
Thạch cầm gõ nhịp thiên thu nợ nần
Tháp chuông ngậm tiếng chuông ngân
Ngả đời ta bước trong ngần lời thu
Nguồn: Nguyễn Tấn On, 99 bài lục bát (thơ), NXB Văn học, 2012

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Tấn On » Lời thu