15/08/2020 01:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hôm qua anh đến chơi nhà (II)

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 27/08/2019 20:43

 

Hôm qua anh đến chơi nhà,
Thấy mẹ vét chảo thấy cha vét nồi.
Thấy em dựa cột liếm môi,
Anh ngỡ con chó, anh lùi chân ra.
Nguồn: Hoàng Trọng Thược, Thi ca châm biếm và trào lộng Việt Nam, Nhà sách Khai Trí, Sài Gòn, 1969

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Hôm qua anh đến chơi nhà (II)