28/09/2022 08:31Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Loạn hậu quy
亂後歸

Tác giả: Trịnh Hoài Đức - 鄭懷德

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 04/07/2018 09:03

 

Nguyên tác

招安旗乍掛,
匿影自囘鄉。
吠犬 驚星夜,
啼鴉鬧夕陽。
好花虛豔治,
古劍澟華光。
三五東鄰叟,
行挑菜代糧。

Phiên âm

Chiêu an kỳ sạ quải,
Nặc ảnh tự hồi hương.
Phệ khuyển kinh tinh dạ,
Đề nha náo tịch dương.
Hảo hoa hư diễm trị,
Cổ kiếm lẫm hoa quang.
Tam ngũ đông lân tẩu,
Hành khiêu thái đại lương.

Dịch nghĩa

Cờ chiêu an vừa mới treo,
Dấu hình bóng tự về quê.
Chó sủa kinh động đêm sao,
Quạ kêu ồn bóng chiều.
Hoa trau chuốt sắc đẹp hoài công,
Kiếm cổ lạnh hào quang.
Dăm ba ông già láng giềng phía đông,
Đi đường gánh rau thay lương thực.

Bản dịch của Hoài Anh

Cờ chiêu an mới phất,
Dấu bóng về quê hương.
Chó sủa đêm sao động,
Quạ kêu ồn tịch dương.
Hoa uổng công làm đẹp,
Kiếm cổ lạnh hào quang.
Dăm ba ông hàng xóm,
Gánh rau cỏ thay lương.
Nguồn: Hoài Anh, Gia Định tam gia, NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2006

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trịnh Hoài Đức » Loạn hậu quy