23/06/2024 04:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nỗi buồn
Tristesse

Tác giả: Alfred de Musset

Nước: Pháp
Đăng bởi hongha83 vào 30/06/2012 22:03

 

Nguyên tác

J’ai perdu ma force et ma vie,
Et mes amis et ma gaieté;
J’ai perdu jusqu’à la fierté
Qui faisait croire à mon génie.

Quand j’ai connu la Vérité,
J’ai cru que c’était une amie;
Quand je l’ai comprise et sentie,
J’en étais déjà dégoûté.

Et pourtant elle est éternelle,
Et ceux qui se sont passés d’elle
Ici-bas ont tout ignoré.

Dieu parle, il faut qu’on lui réponde.
Le seul bien qui me reste au monde
Est d’avoir quelquefois pleuré.

Bản dịch của Đặng Anh Đào

Tôi đã mất cuộc đời và sức lực
Và bạn bè, và nỗi tươi vui
Tôi đã mất cả niềm kiêu hãnh
Khiến cho tôi tin tưởng ở thiên tài

Khi tôi làm quen cùng Sự thật
Tôi tưởng nàng là bạn của mình
Khi tôi hiểu rõ nàng và cảm nhận
Tôi đã từng ghê tởm vì nàng

Ấy vậy nhưng nàng là vĩnh cửu
Và những ai từng bỏ qua nàng
Mọi chuyện dưới cõi trần này đều không hiểu nổi

Chúa phán dạy và ta cần đáp lại
- chút của riêng dưới cõi trần duy tôi còn giữ lại
Ấy là từng giỏ lệ, một đôi khi

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Alfred de Musset » Nỗi buồn