07/12/2022 04:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cái chết của hai mẹ con

Tác giả: Tang Khắc Gia - 臧克家

Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 04/11/2018 20:33

 

Bản dịch của Lê Sơn Hinh, Thuỳ Dương

“Mẹ ơi, mẹ cứu lấy con
Tròng dây chặt quá, lửa lan đến rồi!”
Tiếng con nhỏ thét rụng rời
Nhưng dây trói cũng thít người mẹ đây!

“Cứu con với, mẹ yêu ơi!”
Chết rồi, tiếng trẻ đất trời động rung
Mẹ con hơi thở cũng ngừng
Thù này hãy khắc cốt xương muôn đời!
Nguồn: Với nụ cười chiến thắng (thơ dịch), Nhiều tác giả, NXB Phụ nữ, 1974

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tang Khắc Gia » Cái chết của hai mẹ con