01/10/2022 09:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tiễn nội tử nam quy kỳ 2
送內子南歸其二

Tác giả: Nguyễn Thông - 阮通

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 22/05/2009 23:55

 

Nguyên tác

陰符書蠹劍銀殷,
馬角難期旅鬢斑。
昨夜蒪鱸江上夢,
先隨環會到家山。

Phiên âm

Âm phù[1] thứ đố kiếm ngân ân,
Mã giác[2] nan kỳ lữ mấn ban.
Tạc dạ thuần lô[3] giang thượng mông,
Tiên tuỳ hoàn hội đáo gia san.

Dịch nghĩa

Sách âm phù đã mọt, gươm đã rỉ hoen,
Khó hẹn đến khi ngựa mọc sừng, ở mãi đất khách khóm tóc mai đã pha bạc.
Đêm qua nằm mơ về trên sông hưởng cái thú canh rau cần chả cá vược,
Giấc mơ ấy đã theo vòng xuyến bà về quê nhà trước.

Bản dịch của Nguyễn Tấn Hưng

Gươm hoen, sách mọt chán chường,
Lần khân đất khách mái sương não nề
Ðêm qua mộng gửi tình quê,
Trước theo vòng xuyến ai về cố hương.
Nguồn: Huỳnh Lý chủ biên, Hợp tuyển thơ văn Việt Nam (1858-1920), NXB Văn học, 1984, tr. 44-45
[1] Sách binh thư, các sách nói về việc quân.
[2] Thái tử Đan nước Yên làm con tin ở Tần. Người Tần nói khi nào ngựa mọc sừng thì mới được về.
[3] Trường Hàn đời nhà Tấn đi làm quan, nhân gió thu nổi lên liền nhớ thú thuần lô ở quê nhà, nên bỏ quan mà về.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Thông » Tiễn nội tử nam quy kỳ 2