04/02/2023 04:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Năm mươi lăm tuổi tự vịnh

Tác giả: Dương Lâm - 楊琳

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi Vanachi vào 31/05/2010 23:55

 

Năm mươi lăm tuổi hãy mừng ta,
Còn bốn nhăm năm đấy đó mà.
Đội đức hải sơn ngày tháng rộng,
Gẫm mình râu tóc tuyết sương pha.
Cung đàn ả nguyệt dầu yêu trẻ,
Chén rượu làng quê vẫn kính già.
Xiêm áo cũng chung nhờ lộc nước.
Được riêng khoẻ mạnh phúc nhà ta.
Nguồn: Việt Hán văn khảo, Phan Kế Bính, Mặc Lâm xuất bản, Sài Gòn, 1970

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Dương Lâm » Năm mươi lăm tuổi tự vịnh