25/10/2021 12:10Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quá Tô Châu kỳ 1
過蘇州其一

Tác giả: Cù Hữu - 瞿佑

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/08/2014 13:19

 

Nguyên tác

白蓮橋下暫停舟,
垂柳陰陰拂水流。
舞榭歌樓俱寂寞,
滿天梅雨過蘇州。

Phiên âm

Bạch Liên kiều[1] hạ tạm đình chu,
Thuỳ liễu âm âm phất thuỷ lưu.
Vũ tạ ca lâu câu tịch mịch,
Mãn thiên mai vũ[2] quá Tô Châu.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Cầu Bạch Liên tạm dừng thuyền lại
Bóng liễu râm phơ phất dòng trôi
Hoang vắng cả lầu ca đài múa
Qua Tô Châu mưa hạ đầy trời
[1] Cầu Bạch Liên trong khu Kim Xương, Tô Châu, Giang Tô.
[2] Mưa đầu mùa hạ (suốt ngày) ở vùng Giang Hoài, khiến hoa mơ rụng và trái mơ chín, được gọi là "mai vũ".

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cù Hữu » Quá Tô Châu kỳ 1