23/03/2023 15:41Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

“Phải” và “không được”

Tác giả: Chế Lan Viên - Phan Ngọc Hoan

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 26/12/2020 17:14

 

Làm mẹ ở Việt Nam nào có dễ nào
Làm con trẻ khó hơn làm mẹ.
Các bà Tiên đã cháy thiêu rồi, chả ai chơi với trẻ
Sách ước ra tro rồi, Bụt có hiện lên đâu!
Phảikhông, bộ luật chiến tranh dễ đến trăm điều:
Phải chơi quanh hầm, phải đội mũ rơm, phải đeo túi thuốc,
Phải ngủ nhà lạ không quen, phải học thầy giáo khác.
Không được nhớ mẹ, không được chơi xa, không được thả diều...
(Viết khoảng những năm 1970)

Nguồn: Chế Lan Viên toàn tập (Vũ Thị Thường sưu tầm, biên soạn), NXB Văn học, 2002

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Chế Lan Viên » “Phải” và “không được”