23/05/2024 22:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quá Sinh Đài hữu tác
過生臺有作

Tác giả: Jingak Hyesim - 진각혜심

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Hàn Quốc
Đăng bởi hongha83 vào 16/06/2017 17:18

 

Nguyên tác

飢鳥忽遇飯,
貪畏兩難收。
一啄百回顧,
悲成不自由。

Phiên âm

Cơ điểu hốt ngộ phạn,
Tham uý lưỡng nan thu.
Nhất trác bách hồi cố,
Bi thành bất tự do.

Bản dịch của Nguyễn Thị Bích Hải

Chim đói gặp cái ăn,
Muốn ăn mà lại sợ.
Vừa mổ vừa ngó quanh,
Không tự do thật khổ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Jingak Hyesim » Quá Sinh Đài hữu tác