18/01/2021 13:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Để tặng em yêu dấu
Pour toi mon amour

Tác giả: Jacques Prévert

Nước: Pháp
Đăng bởi Mộc Ngẫu vào 07/03/2008 09:39

 

Nguyên tác

Je suis allé au marché aux oiseaux
Et j'ai acheté des oiseaux
Pour toi
Mon amour

Je suis allé au marché aux fleurs
Et j'ai acheté des fleurs
Pour toi
Mon amour

Je suis allé au marché à la ferraille
Et j'ai acheté des chaînes
De lourdes chaînes
Pour toi
Mon amour

Et je suis allé au marché aux esclaves
Et je t'ai cherchée
Mais je ne t'ai pas trouvée
Mon amour

Bản dịch của Nguyễn Đăng Thường & Diễm Châu

Anh đã ra khu chợ chim
Và anh đã mua chim
Để tặng em
em yêu dấu
Anh đã ra khu chợ hoa
Và anh đã mua hoa
Để tặng em
em yêu dấu
Anh đã ra khu chợ thiếc
Và anh đã mua dây xích
Dây xích sắt nặng trĩu
Để tặng em
em yêu dấu
Cuối cùng anh đã ra khu chợ nô lệ
Và anh đã tìm em
Mà chẳng thấy em đâu cả
ôi em yêu dấu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Jacques Prévert » Để tặng em yêu dấu