29/06/2022 04:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

“Chán chẳng đấu với anh”
“Недостойно сражаться с тобою”

Tác giả: Yuliya Drunina - Юлия Друнина

Nước: Nga
Đăng bởi Tung Cuong vào 14/04/2020 19:54

 

Nguyên tác

Недостойно сражаться с тобою,
Так любимым когда-то -
Пойми!..
Я сдаюсь,
Отступаю без боя.
Мы должны
Оставаться людьми.
Пусть, доверив тебе свою душу,
Я попала в большую беду.
Кодекс чести
И здесь не нарушу -
Лишь себя упрекая,
Уйду...

Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Chán chẳng đấu với anh,
Người em yêu một thuở
Anh hãy hiểu giùm em!...
Em xin đầu hàng luôn
Rút lui, không kháng cự.
Xử với nhau, ta phải giữ là người.
Vì tin anh, em trao trọn cuộc đời,
Lại rơi vào đại nạn.
Luật danh dự
em không hề vi phạm.
Chỉ biết tự trách mình,
em ra đi cũng đành...

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Yuliya Drunina » “Chán chẳng đấu với anh”