14/08/2020 01:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đêm khuya trăng rọi lầu son

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 14/04/2015 14:41

 

Đêm khuya trăng rọi lầu son,
Vào ra thương bạn héo don ruột vàng.
Bển qua đây đàng đã xa đàng,
Dầu tui có lâm nguy thất thế.
Hỏi con bạn vàng cứu không?
Chiều rồi kẻ bắc người đông,
Trách lòng người nghĩa, nói không thiệt lời.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đêm khuya trăng rọi lầu son