19/06/2024 21:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đông chí
冬至

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/02/2014 21:07

 

Nguyên tác

年年至日長為客,
忽忽窮愁泥殺人。
江上形容吾獨老,
天邊風俗自相親。
杖藜雪後臨丹壑,
鳴玉朝來散紫宸。
心折此時無一寸,
路迷何處見三秦。

Phiên âm

Niên niên chí nhật trường vi khách,
Hốt hốt cùng sầu nê sát nhân.
Giang thượng hình dung ngô độc lão,
Thiên biên phong tục tự tương thân.
Trượng lê tuyết hậu lâm đơn hác,
Minh ngọc triêu lai tán tử thần.
Tâm chiết thử thì vô nhất thốn,
Lộ mê hà xứ kiến Tam Tần[1].

Dịch nghĩa

Hàng năm đông tới ta vẫn mãi trên đất khách,
Năm nay bỗng cảm thấy buồn muốn chết.
Trên sông theo vóc dáng thì ta già nhất,
Nơi xó trời này phong tục cũng quen dần.
Tuyết tan, chống gậy vào chơi hang đỏ,
Giống xưa áo mũ ngọc reo buổi sáng vào cung tía (làm việc).
Lúc này tâm tư tan nát không còn một tấc,
Lạc đường không còn biết Trường An ở đâu mà về.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Năm lại năm ta còn đất khách
Bỗng năm nay buồn rách cả lòng
Là người già nhất trên sông
Xó trời phong tục cũng thông thạo rồi
Tuyết tan chống gậy chơi hang đỏ
Như xưa kia cung tía bước vào
Tâm tư tan nát còn đâu
Lạc đường không biết phương nào Trường An
Bài này làm năm 767. Vì Thành Đô có loạn, Đỗ Phủ bỏ thảo đường đưa gia quyến xuống thuyền tới Quỳ châu lánh nạn. Ông vừa làm thơ, vừa làm ruộng sinh nhai.

[1] Hạng Vũ sau khi phá được nhà Tần, chia vùng Quan Trung làm 3 phần: Hàm Dương đông, Hàm Dương tây, Thượng quận, gọi chung vùng này là Tam Tần. Nay cả ba đều nằm trong tỉnh Thiểm Tây. Tam Tần ở đây ngụ ý kinh đô Trường An.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Đông chí