28/09/2023 02:31Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đoàn Thành tức cảnh
團城即景

Tác giả: Nguyễn Đề - 阮偍

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 10/11/2011 01:11

 

Nguyên tác

城中荒寞草荊蕪,
城上參差拂白蘆。
隔岸橫開驢鋪遠,
凌峰直立戍樓孤。
道庵月掛清於畫,
秈井雲封寂若無。
對景徘徊天向暮,
寒鴉噪急萬山幽。

Phiên âm

Thành trung hoang mịch thảo kinh vu,
Thành thượng sâm si phất bạch lô.
Cách ngạn hoành khai Lư phố[1] viễn,
Lăng phong trực lập thú lâu cô.
Đạo am nguyệt quải thanh ư hoạ,
Tiên tỉnh vân phong tịch nhược vô.
Đối cảnh bồi hồi thiên hướng mộ,
Hàn nha táo cấp vạn san u.

Dịch nghĩa

Trong thành hoang vắng cỏ mọc um tùm
Trên thành lau trắng lô nhô phơ phất
Vắt vẻo bên sông, phố Kỳ Lừa xa xa
Sừng sững trên núi, một chòi canh trơ trọi
Trăng treo am đạo, thanh lịch như vẽ
Mây phủ giếng tiên, tĩnh mịch như không
Ngắm cảnh bồi hồi, trời đã xế chiều
Quạ rét khắc khoải kêu trong dãy núi vắng

Bản dịch của Ngô Linh Ngọc

Trong thành hoang vắng, đầy gai góc
Lau trắng trên thành mọc nhấp nhô
Cách bến Khâu Lư đường phố rải
Đầu non, đồn thú, mái lầu trơ
Trăng treo nóc miếu, thanh như vẽ
Giếng phủ màn mây, phẳng lặng tờ
Đối cảnh, bồi hồi trông bóng xế
Quạ kêu khắc khoải, núi âm u
Đoàn Thành tức thành Lạng Sơn cũ. Thành hình tròn, nằm trong địa phận xã Mai Pha, châu Ôn, tỉnh Lạng Sơn.

Nguồn: Tuyển tập thơ chữ Hán Nguyễn Đề, NXB Khoa học Xã hội, 1995
Nguồn: Tuyển tập thơ chữ Hán Nguyễn Đề, Viện Nghiên cứu Hán Nôm, NXB Khoa học Xã hội, 1995
[1] Phố Kỳ Lừa, xưa còn có tên gọi là Khâu Lư, là nơi buôn bán nổi tiếng ở phía Bắc tỉnh Lạng Sơn.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Đề » Đoàn Thành tức cảnh