17/06/2024 23:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đăng Trấn Quốc tự vọng Tây Hồ
登鎮國寺望西湖

Tác giả: Chu Nguyễn Lâm - 朱阮林

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 23/02/2012 14:51

 

Nguyên tác

湖景千年在,
禪堂夕照臨。
漁舟波共出,
鳳嘴草猶深。
靄結連雲樹,
風翻下渚禽。
幾回明月夜,
載酒可重尋。

Phiên âm

Hồ cảnh thiên niên tại,
Thiền đường tịch chiếu lâm.
Ngư chu ba cộng xuất,
Phượng chuỷ[1] thảo do thâm.
Ái kết liên vân thụ,
Phong phiên hạ chử cầm.
Kỷ hồi minh nguyệt dạ,
Tái tửu khả trùng tầm.

Dịch nghĩa

Cảnh hồ nghìn năm như vẫn còn đây
Thiền đường bóng chiều chiếu rọi
Sóng vỗ mạn thuyền đánh cá
Đất mỏ phượng cỏ mọc rậm rì
Sương mù kết nối cây cao liền mây
Gió thổi nghiêng những cánh chim sà xuống bến
Biết trăng sáng được mấy hồi như đêm nay
Để mang theo rượu đi tìm cảnh đẹp

Bản dịch của Nguyễn Đức Toàn (II)

Nghìn năm hồ cũ còn đây
Thiền đường chiếu rọi ánh chầy tà dương
Thuyền chài ra bến sóng dâng
Kia là mỏ phượng cỏ vương đất dầy
Sương mờ cây kết liền mây
Chim nghiêng mặt nước cánh bay gió vời
Đêm nay trăng sáng đầy vơi
Lại đem rượu đến vui chơi cảnh thiền
Bài này chép trong Chu Cổ Nguyên tiên sinh thi tập 朱古源先生詩集 (ký hiệu A.443).

[1] Mỏ phượng. Cao Biền cho rằng Hồ Tây có dáng đất kiểu phượng hoàng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Chu Nguyễn Lâm » Đăng Trấn Quốc tự vọng Tây Hồ