23/09/2020 00:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trâu đâu buộc ngõ ông cai

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 14/08/2019 23:13

 

Trâu đâu buộc ngõ ông cai!
Hoãn đâu mà lại đeo tai bà nghè!
Ngựa đâu buộc ngõ ông nghè!
Gà đâu gáy ở đầu hè ông cai!
Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 3: Vũ trụ quan, NXB Sống mới, 1970

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Trâu đâu buộc ngõ ông cai