07/08/2020 17:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đèo cao thì mặc đèo cao

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 13/08/2017 13:23

 

Đèo cao thì mặc đèo cao,
Trèo lên đến đỉnh ta cao hơn đèo.
Nguồn: SGK Văn học 7, NXB Giáo dục, 2000

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đèo cao thì mặc đèo cao