28/09/2022 08:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lân phụ khốc
鄰婦哭

Tác giả: Triệu Nguyên - 趙元

Thể thơ: Thất ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi tôn tiền tử vào 31/10/2018 22:09

 

Nguyên tác

鄰婦哭,哭聲苦!
一家十口今存五!
我親問之忘者誰?
儿郎被殺夫遭虜。
鄰婦哭,哭聲哀!
儿郎未埋夫未回。
燒殘破屋不暇葺,
田疇失耡多草萊。
鄰婦哭,哭不停,
應當門戶無余丁。
追胥夜至星火急,
并州運米雲中行。

Phiên âm

Lân phụ khốc, khốc thanh khổ,
Nhất gia thập khẩu kim tồn ngũ.
Ngã thân vấn chi vong giả thuỳ?
Nhi lang bị sát phu tao lỗ.
Lân phu khốc, khốc thanh ai,
Nhi lang vị mai phu vị hồi.
Thiêu tàn phá ốc bất hạ tập,
Điền trù thất sử đa thảo lai.
Lân phụ khốc, khốc bất đình,
Ứng đương môn hộ vô dư đinh.
Truy tư dạ chí tinh hoả cấp,
Tính Châu[1] vận mễ vân trung hành.

Dịch nghĩa

Có bà hàng xóm khóc rất khổ
Cả nhà mười khẩu nay còn năm!
Ta thân đến hỏi chết mất người nào?
Mấy con bị giết, chồng lại bị bắt
Có bà hàng xóm khóc rất buồn
Con chết chưa kịp chôn, chồng ở xa chưa về
Cửa nhà bị cháy chưa kip lợp
Đồng ruộng không bừa được mọc toàn cỏ lai
Có bà hàng xóm khóc mãi không thôi
Gánh vác cửa nhà chẳng còn một đinh
Đang đêm thầy lý truy phu gấp như lửa
Tải gạo lên Tính Châu đường đi trong mây

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Hàng xóm có bà khóc nỉ non
Một nhà mười khẩu chỉ năm còn!
Ta thân đến hỏi xem ai mất?
Chồng bị bắt còn chết mấy con
Hàng xóm có bà khóc thảm thay
Chồng xa con chết chửa vùi thây
Cửa nhà cháy hết còn chưa lợp
Đồng ruộng chẳng bừa mọc cỏ lai
Hàng xóm có bà khóc rất dai
Việc nhà gánh vác thiếu con trai
Đang đêm thầy lý truy phu gấp
Gạo thuế Tính Châu tải giữa mây
[1] Nay thuộc tỉnh Sơn Tây.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Triệu Nguyên » Lân phụ khốc