18/09/2021 00:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Kỳ 27
其二十七

Tác giả: Vũ Phạm Hàm - 武范邯

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi Vanachi vào 02/10/2018 23:18

 

Nguyên tác

邊城夜靜月初上,
江頭日煥花正開。
看春又過清明節,
潦倒新停濁酒杯。
早識臥龍應有分,
潛聽喜鵲望歸來。
酣歌自適逃名久,
肯信愁腸日九迴。

Phiên âm

Biên thành dạ tĩnh nguyệt sơ thướng,
Giang đầu nhật hoán hoa chính khai.
Khán xuân hựu quá thanh minh tiết,
Lạo đảo tân đình trọc tửu bôi.
Tảo thức Ngoạ Long[1] ưng hữu phận,
Tiềm thính hỉ thước vọng quy lai.
Hàm ca tự thích đào danh cửu,
Khẳng tín sầu trường nhật cửu hồi.

Dịch nghĩa

Nội biên thuỳ, đêm khuya vắng tĩnh lặng trăng mới nhô,
Bến sông nắng ấm chiếu hoa đang nở rộ.
Người ngắm cảnh xuân đã quá mất tuổi xanh,
Nơi tân đình chán ngán với ly rượu đục.
Sớm đã biết Ngoạ Long đã có số phận định trước,
Ngầm lắng nghe tiếng chim hót, mừng mà mong người đi trở lại.
Ở đây say sưa chốn đời tự thích chí,
Mới tin rằng lòng buồn bã một buổi hết mấy lần.

Bản dịch của Nguyễn Đức Toàn (II)

Biên thành đêm vắng ánh trăng nhô,
Đầu sông nắng chiếu cánh hoa phô.
Ngắm xuân chơi quá thanh minh tiết,
Lảo đảo đình xa rượu một bầu.
Sớm biết Ngoạ Long đà có phận,
Ngầm nghe chim hót vọng lối về.
Lánh đời tự thoả khúc say mãi,
Dạ buồn một buổi mấy lần vo.
Các câu được trích từ:
- Câu 1. Đàm Dụng Chi, Vị thành xuân vãn (câu 3)
- Câu 2. La Ẩn, Khúc giang xuân cảm (câu 1)
- Câu 3. Đậu Thường, Hàn thực đồ thứ Tùng Tư độ ký Lưu Viên ngoại (câu 5)
- Câu 4. Đỗ Phủ, Đăng cao (câu 8)
- Câu 5. Lưu Vũ Tích, Lạc trung tống Dương Xử Hậu nhập quan tiện du Thục (câu 7)
- Câu 6. Lý Thân, Giang Nam mộ xuân ký gia (câu 8)
- Câu 7. Tư Không, Quang Khai tứ niên xuân Mậu Thân (câu 7)
- Câu 8. Thôi Lỗ, Xuân nhật Trường An tức sự (câu 8)

[1] Chỉ người có tài cao mà ẩn dật chưa lộ diện. Ngoạ Long cũng là hiệu của Gia Cát Lượng. Đường thi cổ suý: Vốn sớm biết anh cũng như Ngoạ Long chẳng thể ẩn mình lâu được.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vũ Phạm Hàm » Kỳ 27