13/07/2024 09:23Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cái bàn

Tác giả: Thái Bá Tân

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 11/10/2015 17:33

 

Cái bàn có bốn chân,
Luôn đứng vững trên đất.
Chân bàn khác chân người,
Không bao giờ đi tất.

Vì chân bàn bằng gỗ,
Không tất chẳng hề gì.
Nhưng trời lạnh, các cháu
Tất là cứ phải đi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thái Bá Tân » Cái bàn