28/03/2023 02:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thượng Cốc biên từ kỳ 2
上谷邊詞其二

Tác giả: Từ Vị - 徐渭

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 16/12/2020 09:59

 

Nguyên tác

風吹乾草沒沙泥,
齧草奔風馬自蹄。
卻問駱駝何處去,
大酋隨獵未曾歸。

Phiên âm

Phong xuy can thảo một sa nê,
Niết thảo bôn phong mã tự đề.
Tức vấn lạc đà hà xứ khứ,
Đại tù tuỳ liệp vị tằng quy.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Gió bay cỏ lấp cát bùn,
Ngựa lồng đạp đất vượt luồng kình phong.
Lạc đà biết hết đường vòng,
Mê săn tù trưởng vẫn không chịu về.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Từ Vị » Thượng Cốc biên từ kỳ 2