05/02/2023 00:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vịnh liễu
詠柳

Tác giả: Hạ Tri Chương - 賀知章

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 08/07/2007 17:46

 

Nguyên tác

碧玉妝成一樹高,
萬條垂下綠絲絛。
不知細葉誰裁出,
二月春風似剪刀。

Phiên âm

Bích ngọc trang thành nhất thụ cao,
Vạn điều thuỳ hạ lục ty thao.
Bất tri tế diệp thuỳ tài xuất,
Nhị nguyệt xuân phong tự tiễn đao.

Dịch nghĩa

Ngọc biếc trang điềm thành một cây cao,
Vạn nhành rủ xuống những sợi tơ biếc.
Chẳng biết những lá nhỏ đã bị ai cắt mất,
Gió xuân tháng hai như kéo dao.

Bản dịch của Hoàng Giáp Tôn

Ngọc bích điểm nên một cây cao,
Vạn nhành lục rủ tựa tơ thao.
Tháng hai, lá nhỏ ai đem cắt?
Xuân, gió đâu thua kéo dao nào!
Có bản chép tên bài này là Liễu chi từ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hạ Tri Chương » Vịnh liễu