05/12/2022 05:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đến làng Đông Du, đêm ngủ dỗ

Tác giả: Cao Bá Quát - 高伯适

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 27/08/2005 16:04

 

Đầu sông đứng ngóng quê hương
Quê hương đâu phải dặm trường xa xôi,
Cớ sao mãi chẳng tới nơi,
Vừa đi vừa đứng bồi hồi làm sao?
Thiếu người cáng võng, phải đâu
Cũng không chờ đợi bạn bầu những ai.
Từ khi vướng lấy luỵ đời
Nửa bầu máu nóng nhường vơi vơi dần.
Đường đời biển ảo phong vân
Việc đời ấm lạnh bao lần đổi thay
Mũ treo còn chửa hẹn ngày,
Cổng sài nào biết sau này nơi nao!
Nghiệp xưa vườn ruộng dăm sào
Rêu hoang cỏ dại ai nào ngó coi!
Họ hàng người cũng thưa rồi
Bữa cơm dưa muối thết mời vẫn chưa.
Biệt ly biết đến bao giờ!
Thà im im bắt, nói ra ngại lời
Trời tây bóng đã xế rồi
Vẫn còn nấn ná quê người một thân
Sách Cao Bá Quát toàn tập (Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học) không có bài này.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bá Quát » Đến làng Đông Du, đêm ngủ dỗ