23/05/2024 15:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hựu xướng tuyệt cú
又倡絕句

Tác giả: Khổng Thượng Nhiệm - 孔尚任

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 15/04/2019 10:48

 

Nguyên tác

柳老鶯啼欲暮春,
管弦聽罷倍傷神。
尊前半是天涯客,
卻似家園別故人。

Phiên âm

Liễu lão oanh đề dục mộ xuân,
Quản huyền thính bãi bội thương thần.
Tôn tiền bán thị thiên nhai khách,
Khước tự gia viên biệt cố nhân.

Dịch nghĩa

Liễu già oanh hót xuân gần hết
Nghe xong tơ trúc lòng càng nao nao
Trước chén chia tay nửa là khách chân trời
Sao lại tựa xa bạn ở quê nhà

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Xuân phai oanh hót liễu dương già
Bịn rịn càng tăng dứt tiếng ca
Nửa cất ly bôi người đất khách
Lại như xa bạn giữa quê nhà

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Thượng Nhiệm » Hựu xướng tuyệt cú