10/12/2022 12:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ăn cơm mắm thấm về lâu

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (ngoài thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 13/01/2019 22:20

 

Ăn cơm mắm thấm về lâu.
Khảo dị:
Ăn cơm với mắm thì ngắm về sau.
Câu này ý nói mắm muối là giống mặn mòi, ăn vào càng lâu càng thấm, chẳng khác chi việc càng lâu thì càng rõ.

Nguồn: Huỳnh Tịnh Của, Tục ngữ, cổ ngữ, gia ngôn, 1897

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Ăn cơm mắm thấm về lâu