28/11/2022 01:08Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Viết trên tường
Ecrit sur le mur

Tác giả: Jean Cayrol

Nước: Pháp
Đăng bởi hongha83 vào 31/12/2008 06:31

 

Nguyên tác

J'appartiens au silence,
à l'ombre de ma voix,
aux murs nus de la Foi,
au pain dur de la France.

J'appartiens au retour,
à la porte fermée,
qui frappe dans la cour,
qui fredonne la paix.

L'aube nourit la terre,
A la source du feu.
J'appartiens au ciel bleu
Qui souffre sur la pierre.

Bản dịch của Tế Hanh

Tôi là của lặng im
của tiếng tôi toả mát
của mảnh tường lòng Tin
của bánh mì nước Pháp

Tôi là của ngày về
của cửa song khoá chặt
Có ai gọi ngoài sân
hoà bình ai đang nhắc?

Bình minh nuôi trái đất
từ ngọn lửa ban đầu
Tôi là của trời cao
đang đau trên phiến đá
Nguồn: Đẹp hơn nước mắt (Plus belle que les larmes) (thơ kháng chiến Pháp), NXB Văn học, 1983

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Jean Cayrol » Viết trên tường