28/09/2022 13:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thôi bình sự đệ hứa tương nghinh bất đáo, ưng lự lão phu kiến nê vũ khiếp xuất, tất khiên giai kỳ, tẩu bút hí giản
崔評事弟許相迎不到,應慮老夫見泥雨怯出,必愆佳期,走筆戲簡

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 08/03/2014 13:10

 

Nguyên tác

江閣要賓許馬迎,
午時起坐自天明。
浮雲不負青春色,
細雨何孤白帝城。
身過花間沾濕好,
醉於馬上往來輕。
虛疑皓首沖泥怯,
實少銀鞍傍險行。

Phiên âm

Giang các yêu tân hứa mã nghinh,
Ngọ thì khởi toạ tự thiên minh.
Phù vân bất phụ thanh xuân sắc,
Tế vũ hà cô Bạch Đế thành.
Thân quá hoa gian triêm thấp hảo,
Tuý ư mã thượng vãng lai khinh.
Hư nghi hạo thủ xung nê khiếp,
Thực thiểu ngân yên bạng hiểm hành.

Dịch nghĩa

Gác sông mời khách hứa cho ngựa tới đón,
Ngồi đợi từ sáng sớm tới trưa.
Mây nổi không làm hại sắc xuân xanh,
Mưa phùn đối với thành Bạch Đế có ăn nhằm gì.
Thân đi qua vườn hoa có ướt càng tốt,
Say mà leo ngựa đi càng nhẹ.
Chắc nghĩ rằng đầu bạc sợ xông vào bùn lầy,
Nên chi thiếu yên bạc nên không liều đi.

Bản dịch của Nhượng Tống

Gác sông đã hứa đón mời ta
Trưa tới ngồi chờ tự sớm ra
Mây nổi xuân xanh lòng dấm phụ
Mưa phăn thành Bạch tội chi mà?
Say ngồi chắc nhẹ trên lưng ngựa
Mình ướt càng tình giữa lớp hoa
Bởi thiếu yên vàng đành bó cẳng
Phải rằng đầu bạc ngại xông pha!
(Năm 767)
Nguồn: Thơ Đỗ Phủ, NXB Văn hoá thông tin, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Thôi bình sự đệ hứa tương nghinh bất đáo, ưng lự lão phu kiến nê vũ khiếp xuất, tất khiên giai kỳ, tẩu bút hí giản